علیرضا محمدی عضو شورا مرکزی انجمن اسلامی عدالتخواه در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری دانشجو گفت: از روز‌های اول سال که شاهد بارش باران در سراسر کشور بودیم متاسفانه با بی تدبیری‌ها مسئولان این بارش‌ها تبدیل به فاجعه شد؛ و دامنه این حوادث به سبزوار هم رسید. اما با این تفاوت که هر وقت در سبزوار باران می‌آید مردم عزیز کوی گلستان هرلحظه خطر فروریختن و به زیر آب رفتن خانه هایشان را انتظار می‌کشند.

وی افزود: مسئولان شهری اعم از شهرداری وشورای شهر هم سال هاست که بی تفاوت مردم عزیز کوی گلستان را به حال خود رها کرده اند؛ و مردم مظلوم کوی گلستان در دل شهر در زیر سایه بی توجهی‌های مسئولان شهری با جانشان بازی می‌شود.

محمدی تصریح کرد: شورای شهر سبزوار و شهردار به اصطلاح حزب الهی آن به جای اینکه در جلسه‌های خود به دعوا‌های زرگری بپردازند از سر میز‌های خود بلند شوند و سری به محله کوی گلستان بزنند.

وی ادامه داد: انگار در سبزوار هیچ عزم و اراده‌ای از سوی مسئولان ومدعیان از جمله فرماندار وامام جمعه برای بهبود وضعیت مردم کوی گلستان وجود ندارد و این قسمت از شهر را انگار در حوزه مدیریتی خود تعریف نکرده اند.

محمدی گفت: اساسا پاسخگویی یک مفهموم اسلامی است و مسئولان باید نسبت به عملکرد‌های خود پاسخگو باشند، اما متأسفانه شاهد این هستیم که مسئولان بعد از مدتی که از دوره خدمت خود می‌گذرد و باید نسبت به عملکرد‌های خود در مقابل جمهوریت مردمی ونخبگانی پاسخگو باشند از زیر این کار شانه خالی کرده و پاسخگوی عملکرد خود نیستند.

وی افزود: جریان دانشجویی عدالتخواه دانشگاه حکیم سبزواری بنا به رسالت خود از فرماندار سبزوار دعوت به عمل آورد که در اولین فرصت در دانشگاه حضور پیدا کرده وبرای اولین بار در طول تصدی فرمانداری نسبت به عملکرد خود به دانشجویان واساتید پاسخگو باشند که درپی پیگیری‌های انجام شده ایشان بیان کردند، وقت ندارند.