در پی تجمع دانشجویان تکنسین سلامت دهان صورت گرفت؛

قول کمیسیون بهداشت برای حل مشکلات دانشجویان/ مهلت اقدام وزارت بهداشت تا سه شنبه

به گزارش خبرنگاردانشگاه خبرگزاری دانشجو،تعدادی از دانشجویان تکنسین سلامت دهان در اعتراض به مشخص نبودن آینده شغلی و اطلاعیه وزارت بهداشت به جلوگیری از ادامه تحصیل آنها امروز با حضور در میدان بهارستان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

یکی از دانشجویان تجمع کننده در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، در خصوص این تجمع گفت: پس از اعتراضاتی که به وزارت بهداشت داشتیم قول هایی برای حل مشکل دانشجویان تکنیسین دهان سلامت دهان داده شد اما با گذشت چندماه هنوز به این قول ها عمل نشده است.

وی افزود: وزارت بهداشت پاسخگوی اعتراضات دانشجویان نیست به همین دلیل امروز مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردیم و پس از اعتراضات دو نفر از دانشجویان به نمایندگی از دانشجویان با دبیر کمیسیون بهداشت جلسه ای با دانشجویان داشت و در این جلسه مقرر شد که تا سه شنبه تکلیف دانشجویان مشخص می‌شود.