قائم پناه در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، قائم پناه دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان بااشاره به اظهارات سرپرست وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه رتبه‌های برتر کنکور به عملکرد مدارس ارتباطی ندارد، گفت: شخصیت آقای حسینی از دو حالت خارج نیست،یا اشراف و شناخت کلی نسبت به مسائل آموزش و پرورش ندارد و یا اینکه خودش را به بی اطلاعی زده است.

وی با بیان اینکه امروز عدالت آموزشی به شدت زیر سوال است؛ چرا که بخش عمده رتبه‌های برتر کنکور متعلق به مدارس خاص چون سمپاد، شاهد، نمونه دولتی، غیردولتی یا هیئت امنایی هستند، با این وجود سوال این است که در این شرایط پس جایگاه مدرسه دولتی کجاست، افزود: صرف نظر از ضعف‌ها، اشکالات و ایراداتی که به کنکور و شیوه برگزاری آن وارد است؛ توزیع نابرابر و غیرنرمال نفرات برتر کنکور، نشان از وجود بی‌عدالتی در شرایط تحصیلی و فرایندهای هدایت تحصیلی دانش آموزان و به طور خاص نشانگر عدم وجود «نظام استعدادیابی و هدایت تحصیلی» در کشور است.پس نکته اول همین عدم وجود «نظام استعدادیابی و هدایت تحصیلی» در کشور است.

قائم پناه اظهار کرد: نکته دوم اینکه متاسفانه رشد بیش از حد و بدون برنامه مدارس غیردولتی، حرکت به سوی طبقاتی شدن آموزش و پرورش و به تبع آن طبقاتی تر شدن جامعه را در کشور رقم زده است و همچنین وجود آموزشگاه‌های کنکور در نوبت دوم بیشتر مدارس غیردولتی، تبعیض میان این مدارس و مدارس دولتی (عادی) در برگزاری اردوهای خاص چند هفته‌ای با هدف تقویت مهارت‌های تست زنی و کنکور، نشان دهنده غلبه نگرش کنکورمحوری در اکثر این مدارس است و نکته سوم به تأمین معلمان توانمند توسط مدارس خاص و غیردولتی برمی گردد که از دلایل توزیع غیرطبیعی رتبه‏‌های برتر کنکور محسوب میشود.

وی با بیان اینکه اگر به میانگین نمرات امتحانات نهایی سالانه دقت کنیم خواهیم دید که بالاترین میانگین نمرات امتحانات نهایی سالانه از آن مدارس خاص دولتی است، افزود: مدارس غیردولتی با کنکور محوری و به تبع آن تسخیر صندلی‌های دانشگاه‌های مطرح کشور بر سرعت طبقاتی شدن جامعه می‌افزایند، گفت: بی عدالتی رو به افزایش در تأمین معلمان توانمند و با انگیزه توسط مدارس خاص و غیردولتی از دیگر دلایل توزیع غیرطبیعی رتبه‏‌های برتر کنکور است.

قائم پناه از وجود برزخ و میدان سرنوشت ساز و بی سامانی به نام کنکور به عنوان یکی دیگر از عوامل توزیع نامناسب پذیرفته شدگان دانشگاه‌های مطرح کشور یاد کرد و افزود: در شرایط فعلی باید به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رجوع کرد؛ چرا که این سند بر تحول بنیادین آموزش و پرورش در راهکار(ـ۱ ۲ -۳) بر « طراحی و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعدادیابی به منظور هدایت دانش آموزان به سوی رشته و حرَف و مهارت‌های مورد نیاز حال و آینده کشور متناسب با استعدادها، علاقه مندی و توانایی‌های آنان» تأکید دارد و همچنین راهبردهای ملی نقشه جامع علمی کشور نیز« ارتقای نظام مشاوره و استعدادیابی و هدایت تحصیلی کشور» و « طراحی و استقرار نظام جامع مشاوره، استعدادیابی و هدایت به منظور هدایت دانش ‏آموزان و دانشجویان به سوی رشته‌های علمی متناسب با اولویت‌های کشور براساس استعداد و علاقه‌مندی و توانایی‌های آنها و اولویت‌های کشور» را مورد تأکید قرار داده است.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان گفت: در مجموع توصیه حقیر این است و به نظر می رسد که توجه، برنامه‏‌ریزی و اقدام عملی دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری به راهبردهای نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین در زمینه «عدالت» و «استعداد یابی و هدایت تحصیلی» تنها راه برون رفت از شرایط نامناسب و نامطلوب کنونی است.