کامران زینال زاده، رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: نمی‌توان اعلام کرد که دریاچه ارومیه پس از بارندگی‌های اخیر احیا شده است. این دریاچه حتی از مرحله خطر هم عبور نکرده است، البته پس از بارندگی‌های اخیر، امید برای نجات دریاچه بیشتر شد.

زینال زاده افزود: عنایت الهی و اقداماتی که برای احیای دریاچه صورت گرفت، وضعیت را نسبت به سال گذشته بهتر کرد، اما همچنان باید توجه داشت که تابستان گرمی در پیش داریم، که این باعث می شود در روزهای تابستان تبخیر آب سطح دریاچه بیشتر گردد.

رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه ادامه داد: با توجه به بارندگی‌ها در روز‌های گذشته و آینده و همچنین کاهش دما در این روز‌ها، نیاز به آبیاری مزارع حداقل تا پایان این ماه نخواهیم داشت. پس انتظار می‌رود که رها سازی آب از سد‌ها به نحو بهتری انجام گیرد.

وی با اشاره به آبیاری بیش از حد مزارع در سال‌های گذشته عنوان کرد: طبق مطالعات صورت گرفته سالهای پیش ۴۰ درصد بیش از نیاز آبی، آبیاری صورت می‌گرفت؛ که این به نوبه خود باعث کاهش آب سطح دریاچه می شد. در حال حاضر بنا به اینکه مزارع کشاورزی سیراب شده اند و کشاورزان تمایلی به برداشت آب برای آبیاری ندارند، بهترین زمان برای رها سازی سد‌ها است تا حجم آب دریاچه افزایش یابد و نمک‌های موجود در دریاچه را حل کند.

رئیس پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه دانشگاه ارومیه خاطرنشان کرد: عواملی که باعث خشک شدن دریاچه شد، همچنان وجود دارد و باید با مدیریت درست، این عوامل کنترل شود تا دریاچه به وضعیت تاسف بار قبل باز نگردد.