وی افزود: تعجب آور است که برخی می‌خواهند این موضوع را زیر سوال ببرند. در صورتی که اصل کار پیامبران برپایی حکومت بوده است. خروج از فرمان خدا در قرآن به شرک تعبیر شده است. بدترین ستم‌هایی که مردم بر خودشان وارد می‌کنند، خروج از فرمان فرمانروای الهی است.

آیت الله اراکی خاطرنشان کرد: اینکه فرمان دست چه کسی باشد، مهم‌ترین مقوله جهان آفرینش پس از آفرینش موجودات است. قرآن تاکید می‌کند که فرمانروایی از آن خداوند است و چون فرمان از آن اوست هر حاکمی باید منصوب او باشد. ما اگر حکومت خدایی داشته باشیم باید زیرساخت‌های تقوایی آن را نیز تعیین کنیم. باید فرهنگ، مبتنی بر تقوا باشد و رابطه مدیران با زیردستان و مردم تعیین شود.

وی تاکید کرد: مدیر باید مجری قانون باشد. باید قانون را باور داشته باشد و سلامت اعتقادی و رفتاری در فقه را که شرط عدالت است، رعایت کند. هرکسی که اختیار مردم در دست اوست باید عادل باشد و رفتار منطبق با قانون داشته باشد. انتخاب مدیران باید بر مبنای شایستگی باشد. باید جوان‌پروری کنیم و سیستمی داشته باشیم که برای نهادهای مدیریتی، افراد در طراز انقلاب تربیت کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: باید مدیر پروری کنیم تا هرکسی با قرعه کشی روی کار نیاید. نباید اختیار مردم را به هر کسی داد. وظیفه عبادت‌گری برای ما مسئولین سنگین‌تر از دیگران است. برای رسیدگی بهتر به مردم باید خوب نماز بخوانیم و مناجات در دل شب را از دست ندهیم.

آیت‌الله اراکی در پایان ادامه داد: اتفاقاتی مانند تحریم و سیل و زلزله پیش می‌آید. باید وظایف معمول خود را انجام دهیم ولی باید از خدا هم کمک بگیریم. باید کاری هم که انجام می‌دهیم از خدا هم کمک بگیریم. فرهنگ تضرع و خشوع و توبه عمومی به خدا یکی از ارکان موفقیت ما است.