به همت دانشجویان قرارگاه احمدی روشن گلستان تهیه شد

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ساخت و ساز‌های غیرمجاز در روستای زیارت به حدی رسیده است که دیگر اثری از زیبایی‌های طبیعی در این روستا باقی نمانده؛ تعداد ساختمان‌ها در این روستای کوچک را تبدیل به تلی از آهن و سیمان و آجر کرده است.

دانشجویان قرارگاه شهید احمدی روشن گلستان که چندماه است تخلفات صورت گرفته در صدور مجوز‌های ساخت و ساز در این روستا را پیگیری می‌کنند، مستندی کوتاه از وضعیت این روستا تولید کرده اند.

در این مستند، گوشه‌ای از آنچه در سال‌های اخیر بر سر این روستا آمده، نمایش داده می‌شود. کارگران ساختمانی در گوشه ای از این فیلم کوتاه، به مخاطبان می گویند که دوست دارند با کدام شخصیت سیاسی و مهم کشور همسایه باشند؛ چون این امر در زیارت امکان پذیر است.