به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو،‌ جبارعلی ذاکری رئیس دانشگاه علم و صنعت با اشاره به پرداخت معوقات بودجه این دانشگاه از سال ۹۷ گفت: خوشبختانه صددرصد بودجه دانشگاه علم و صنعت در سال ۹۷ طی روزهای گذشته پرداخت شد و علاوه بر آن، مقداری از بودجه ۹۸ نیز به حساب دانشگاه واریز شده است.

وی افزود: بخشی از این مبالغ از طریق صندوق توسعه ملی پرداخت شد، اما با توجه به اینکه این پرداخت به عنوان بودجه سال ۹۸ داده شده است، لذا انتظار داریم تا پایان سال اعتبارات دانشگاه ۱۰۹ درصد پرداخت شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: براساس قانون، اجازه پرداخت بودجه سال گذشته در پرداختی‌های امسال وجود ندارد، به همین دلیل معوقات بودجه ۹۷ به شکل بودجه ۹۸ به دانشگاه‌ها واریز می‌شود.