به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی از چهارشنبه ۲۶ تیرماه آغاز شده است و تا فردا شنبه ۵ مرداد ماه ۹۸ ادامه دارد.

داوطلبان حاضر در جلسه آزمون کارشناسی ارشد که مطابق کارنامه صادره توسط سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب رشته شده‌اند می‌توانند با استفاده از کد دسترسی ۷ رقمی مندرج در کارنامه سازمان سنجش، کد ملی و تهیه کارت اعتباری انتخاب رشته از سامانه فوق نسبت به ثبت رشته – محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

همچنین داوطلبان می توانند متناسب با کد رشته امتحانی خود در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی حداکثر تا ۱۰۰ کد رشته – محل را در فرم انتخاب رشته خود ثبت کنند.

با توجه به افزایش ۶۳ رشته – محل جدید به سامانه انتخاب رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبان می‌توانند در صورت تمایل، رشته محل‌های مذکور را در انتخاب‌های خود منظور کنند.

آن دسته از داوطلبانی که انتخاب رشته خود را انجام داده اند، می‌توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه انتخاب رشته به نشانی www.azmoon.org نسبت به ویرایش رشته – محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.