مهلت ثبت نام در اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه تهران امروز به پایان می‌رسد/ خراسان شمالی مقصد جهادگران

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هفدهمین اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه تهران ۲۱ مرداد تا ۴ شهریور در مناطق محروم استان خراسان شمالی دهستان شیرین سو برگزار می‌شود.

بر اساس این گزارش، ثبت نام برای شرکت در این اردو آغاز شده و امروز، جمعه ۱۰ خرداد به پایان می رسد.

گفتنی است، دانشجویان می‌توانند جهت ثبت نام از طریق:yon.ir/jahadiut ۹۸، www.basijut.ir اقدام کنند.

دانشجویان دانشگاه تهران اردوی جهادی را در خراسان شمالی برپا می‌کنند/ مهلت ثبت نام تا ۱۰ خرداد