معصومه ابتکار، معاون زنان ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پیرامون اقدامات این معاونت برای حوزه‌های زنان تشکل‌های دانشجویی گفت: به غیر از برنامه جشنواره زن و علم که به صورت مداوم پیگیر آن هستیم و درباره معرفی زنان برجسته علمی و پژوهشی کشور است برنامه‌ای دیگر تحت عنوان سفیران گفتگو در نظر داریم که در آن به تشکل‌های دانشجویی آموزش مهارت‌های ارتباطی و گفتگو داده می‌شود.

وی افزود: چنین مهارت‌هایی هم به بهبود ارتباط‌های اجتماعی و تحکیم بنیاد خانواده می‌باشدکه قرارداد آن از سال گذشته بسته شده و در مرحله اجرا می‌باشد و تمرکز آن بر تقویت مهارت‌های ارتباطی تشکل‌های دانشجویی است.

معصومه ابتکار در پاسخ به اینکه چرا دعوت تشکل‌های دانشجویی را در حوزه زنان برای حضور و پاسخگویی نمی‌پذیرد، گفت: ما هفته‌ای هفت روز در حال کار و تلاش هستیم، برنامه‌های مشخصی داریم و به تمام برنامه‌هایی که ما را دعوت می‌کنند، نمی‌رسیم و وقت شرکت در برنامه‌های آن‌ها را نداریم و وقت مان باید اولویت دار شود و با توجه به اولویت‌ها زمان بندی می‌کنیم و حضور در همه نشست‌ها و تشکل‌ها برای ما امکان پذیر نیست.