به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، این پسر ۱۳ ساله بعد از امتحان وقتی از مدرسه به خانه برگشت صحنه قتل را دید و گفته می‌شود دختر ۳۵ ساله محمد علی نجفی هم او را همراهی می‌کرد.

این پسر گفت: جنازه مادرم در وان حمام افتاده بود خواستم سمتش بروم که اجازه ندادند حتی انگشتانم شکست.

پسر آن مرحوم گفت: نجفی دست بزن داشت. مدام مادرم را کتک می‌زد یکبار مانع شدم دست مرا شکست. قرار بود با مادرم بیرون برویم من از مدرسه با آژانس باز گشتم پول آزانس نداشتم امدم تا از مادرم پول آزانش را بگیرم که متوجه شدم مادرم مرده است.

شوهر مادرم مجوز اسلحه داشت و همیشه اسلحه را در خانه نگه می‌داشت. وقتی به خانه رسیدم یک زن و مرد که دختر آقای نجفی و راننده وی بود در حال شکستن در خانه بودند و در نهایت وارد خانه شدیم و جسد مادرم را پیدا کردیم.

منبع: سایت روزنامه ایران