به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نخستین جشنواره رویش دانشگاهی دانشگاه کردستان با محوریت برگزاری نمایشگاه توانمندی کانون‌های فرهنگی و اجتماعی و هنری این دانشگاه برگزار می‌شود.

این جشنواره ۹ تا ۱۱ اردیبهشت به همت شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری دانشگاه کردستان در این واحد دانشگاهی برگزار می‌شود.