به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، نخستین دوره آموزشی رسانه به همت بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

 

 این دوره به مدت دو روز ۷ و ۸ شهریور ماه سال جاری در دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی برگزار می شود.

 

۵ شنبه صبح اول وقت /// نخستین دوره آموزشی رسانه در دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی برگزار می‌شود