به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی دانشگاه خوارزمی نمایشگاه کتاب راه اندازی کرده است.

این نمایشگاه در طبقه همکف دانشکده علوم انسانی برپا شده و کتاب‌هایی با موضوعات عمومی، داستان، آموزشی، مشاوره و زبان انگلیسی را به دانشجویان عرضه می‌کند.

این نمایشگاه تا ۲۱ آبان برپا خواهد بود و فروش کتاب در آن با ۵۰ درصد تخفیف صورت می‌گیرد.