به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هفتمین همایش ملی «پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران» ۲۸ آذر ۱۳۹۸ از سوی موسسه پژوهشی مدیریت مدبر در دانشگاه تهران برگزار می‌شود و حوزه مدیریت (عمومی) را دربر می‌گیرد.

مجموعه مدیریت (مدیریت دولتی، بازرگانی، صنعتی، کارآفرینی، آموزشی، هتلداری، بیمه و…)؛ بودجه ریزی عملیاتی، آمایش سرزمینی و سلامت اداری؛ مدیریت شهری، درآمد پایدار، حقوق شهروندی و فرهنگ شهری؛ مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع و کامپیوتر؛ زبان، ادبیات و علوم انسانی؛ حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی و بانکداری؛ حقوق، علوم قضایی و ثبت، علوم سیاسی و روابط سیاسی؛علوم اقتصادی، اقتصاد حمل و نقل و انرژی؛ علوم اجتماعی، مطالعات خانواده، مددکاری اجتماعی و جامعه شناسی؛ قرآن وحدیث، فلسفه، معارف اسلامی، فقه و اصول اسلامی؛ علوم ورزشی و تربیت بدنی؛ علوم تربیتی و روان شناسی؛ باستان شناسی، تاریخ و جغرافی؛ فرهنگ، هنر، ارتباطات اسلامی و تقریب مذاهب و … از جمله محور‌های این همایش است.

علاقمندان تا دهم آذرماه ۹۸ فرصت دارند مقالات خود را ارسال کنند همچنین برای ثبت نام در کنفرانس تا بیستم آذرماه ۹۸ فرصت است.

همایش «پژوهش‌های مدیریت و علوم انسانی در ایران» در دانشگاه تهران برگزار می‌شود