شاهرخ بخشایش، هنرمند شیرازی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، از برنامه ریزی جمعی از هنرمندان شیرازی و مشهدی برای برگزاری گلریزان با هدف کمک به مردم سیل زده گلستان خبر داد و گفت: مبالغی که در گلریزان جمع آوری شود، به گروه جهادی دانشگاه تهران که در گلستان فعالیت می‌کنند، اهدا می‌شود.

بخشایش با بیان اینکه در این حرکت خیرخواهانه هنرمندان سراسر کشور مشارکت می‌کنند، افزود: در مراسم گلریزان اقلام هنری که از سوی هنرمندان تولید شده اند، به نمایش و فروش گذاشته می‌شوند که عایدی آن نیز برای کمک به سیل زدگان ارسال خواهد شد.

این هنرمند و خواننده شیرازی گفت: اقلامی که در این مراسم خیرخواهانه به معرض نمایش گذاشته می‌شود، ارزش مالی چندانی ندارد، اما امیدواریم با نگاه خیر افراد خیرخواه که در این مراسم دعوت می‌شوند، مبالغی برای کمک به سیل زدگان جمع آوری شود.

وی با بیان اینکه شاید مبالغ جمع آوری شده به لحاظ مالی تنها گوشه‌ای از خسارت مردم سیل زده را جبران کند، گفت: ما امیدواریم با این کار بتوانیم گرهی از قلب‌های مهربان و متحدالشکل مردم ایران باز کنیم و اتفاق خوبی را در سراسر ایران رقم بزنیم.