وجود سرنخ هایی از هجمه های دشمن در نشریات دانشجویی / دولت مردان اهل حمایت نیستندمحمدمهدی زاهدی عضو کمیسیون آموزش و تحقیثات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو گفت: کاری که دانشجویان تحت عنوان «جشنواره ملی رسانه‌ای دانشجویی نباء» انجام دادند، به عقیده من یک کار با ارزش است. این ارزش‌ از چند جنبه در بین دانشجویان دلسوز و انقلابی و متدین و دانشجویانی که عشق به ایران دارند، هیجان ایجاد کرده و موجب می‌شود تا با اشتیاق وارد عرصه‌های رسانه‌ای در حوزه‌های مختلف شوند.

زاهدی ادامه داد: بحث دیگر این است که یقینا در بین این آثار نقد‌ها و انتقاد‌هایی وجود دارد و این هشداری است به مسئولین که نسبت به عملکرد خود مراقبت کرده و متوجه نظارت قشر جوان کشور بر کار‌ها و عملکردهای خود باشند. مورد آخر این است که با توجه به هجمه‌های فرهنگی که دشمنان انقلاب میان جوانان ایجاد کرده‌اند متاسفانه ما بعضا گاهی سرنخ‌هایی از آن را در برخی از نشریات داخل کشور مشاهده می‌کنیم. این گونه برنامه ها در فضای دانشجویی قطعا در برخی از نشریات دانشجویی ایجاد فضای آگاهی بخش به جریان دانشجویی خواهد بود که مراقب باشند و فریب این دام‌هایی که دشمن برای کشور و جوانان گسترده است را نخورند. بنابراین برگزاری چنین جشنواره‌هایی فواید زیادی را برای نسل جوان کشورمان دارد و جا دارد تا از سوی دولت حمایت شوند که متاسفانه دولت‌مردان کشور خیلی اهل حمایت از این کار‌ها نیستند.