به گزارش گروه دانشو فناوری خبرگزاری دانشجو سی و هشتمین نشست روسای پارک‌های علم و فناوری کشور ۱۱ اردیبهشت ماه با حضور دکتر باقری دکتر باقری قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر کشمیری سرپرست دفتر سیاست گذاری، برنامه ریزی و امور فناوری و روسای پارک‌های علم و نفاوری کشور در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.


این نشست که با هدف تعامل، هم‌فکری، هم‌افزایی و تبادل نظر روسای پارک‌های علم و فناوری با مسئولان وزارت علوم، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. دکتر کشمیری سرپرست دفتر سیاست گذاری، برنامه ریزی و امور فناوری خبر از سطح بندی جدید پارک‌ها بر اساس تحقق شاخص‌های توسعه داد که در این سطح بندی جدید پارک‌ها در سه سطح ۱. تاسیس و شکل گیری ۲. توسعه یافتگی میانی ۳. توسعه یافته قرار خواهند گرفت.

در ادامه دکتر زارعی هنزکی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در سی و هشتمین نشست روسای پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور گفت: فضای علمی و فناورانه ایجاد شده در پارک‌های علم و فناوری عاملی مهم در کمک به مشکلات موجود بوده و با توجه به سال رونق تولید اهمیت بیشتری یافته است.

در ادامه این نشست مدیر تجاری سازی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران از آغاز دوره MBA (مدیریت اجرایی) در مراکز رشد، نوآوری و پارک‌های علم و فناوری با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران در تابستان سال ۹۸ خبر داد.

وی گفت: آموزش کاربردی در زمینه‌های کارآفرینی، نوآوری و پارک‌های علم و فناوری مبتنی بر مراجع معتبر جهانی و تسهیم تجربیات پارک‌های علم و فناوری اهداف اصلی این دوره خواهد بود.

در این نشست انتخابات هیات مدیره انجمن پارک‌های علم و فناوری کشور با حضور روسای پارک‌های علم و فناوری نیز برگزار شد.

این انجمن روسای پارک ها، مراکز رشد، صنایع، صندوق‌های مالی نیز میتوانند از اعضای آن باشند.

در پایان این انتخابات رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نیز بعنوان یکی از اعضای هیات مدیره انتخاب شد