به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانشجو به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز مشترکان با کمترین هزینه و سطح قابل قبولی از قابلیت اطمینان هدف اصلی بهره برداران و برنامه ریزان سیستم‌های قدرت است. صنعت برق برای دستیابی به این اهداف با موانعی همچون فرسودگی شبکه موجود، بار در حال رشد و محدودیت بودجه برای تقویت و توسعه شبکه مواجه است.

پس این شرایط صنعت برق را ملزم به یافتن راهی برای بهره گیری هر چه بهتر از شبکه و تجهیزات موجود کرده است. بدین ترتیب محققان این حوزه مفهوم شبکه هوشمند را به منظور افزایش کارایی شبکه‌های برق پیشنهاد دادند.

اما به چه شبکه‌ای هوشمند گفته می‌شود. این شبکه‌ها با فناوری‌های پیشرفته برای مدیریت سیستم به صورت قابل اطمینان و کم هزینه تجهیز می‌شوند. اتوماسیون شبکه توزیع یکی از فناوری‌های مورد توجه در مفهوم شبکه هوشمند است. در یک سیستم اتوماسیون توزیع، تجهیزات مختلفی نظیر کلید‌های مانور کنترل از راه دور برای افزایش کنترل پذیری شبکه و در نتیجه تغییر سریع‌تر شرایط بهره برداری با توجه به وضعیت حاکم بر سیستم مورد توجه قرار می‌گیرد.

اگر چه بهره گیری از کلید‌های مانور کنترل از راه دور مزایای بسیاری دارد، اما مستلزم سرمایه گذاری گزافی است؛ بنابراین بهینه سازی تعداد و محل نصب این کلید‌ها با توجه به سود حاصل از به کارگیری آن‌ها و هزینه سرمایه گذاری مورد نیاز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ بنابراین محققان کشور طرحی با عنوان «بهینه سازی تعداد و محل نصب کلید‌های با قابلیت کنترل از راه دور در شبکه‌های توزیع برق با لحاظ ریسک مالی ناشی از عدم قطعیت در عواید حاصله» را مطرح کردند که توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی برای حمایت تصویب شد.

این طرح پژوهشی در گام نخست به ارائه مدلی ریاضی برای بهینه سازی تعداد و محل نصب کلید‌های مانور کنترل از راه دور در شبکه‌های توزیع با لحاظ هزینه سرمایه گذاری مورد نیاز و سود مالی حاصل از بکارگیری آن‌ها پرداخت. سپس مدل ارائه شده برای لحاظ رفتار شرکت‌های توزیع خصوصی و محدودیت‌ها و اولویت‌های مالی آن‌ها توسعه داده شد. مدل توسعه یافته قادر به لحاظ ریسک مالی ناشی از عدم قطعیت‌ها در عواید حاصله از بکارگیری کلید‌های قابل کنترل از راه دور است. این عدم قطعیت‌ها نیز ناشی از رفتار تصادفی رویداد‌ها در سطح شبکه توزیع است.
مدل تصمیم گیری حاصل از این پژوهش می‌تواند به عنوان ابزاری قدرتمند و قابل اتکا شرکت‌های توزیع برق را در خصوص تصمیم گیری برای نصب و بکارگیری کلید‌های مانور کنترل از راه دور یاری رساند. همچنین، روش ارائه شده در این طرح پژوهشی شرکت‌های برق را قادر به دستیابی حداکثری به منافع حاصل از پیاده سازی اتوماسیون توزیع و نصب کلید‌های کنترل از راه دور می‌کند که موجب افزایش و بهبود کارایی شبکه می‌شود.