محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با اشاره به لایحه تفکیک وزارت صمت اظهار داشت: اراده ای بر این موضوع وجود دارد که می خواهند علی رغم دلایل متقن و به مصلحت نبودن، تفکیک وزارت صمت از بازرگانی را به نتیجه برسانند.

وی وجود این اراده را دلیلی برای مصاحبه نکردن خود برشمرد و افزود: با توجه به اینکه می بینم این اراده می خواهد هدف خود را به مقصد برساند ترجیح می دهم مصاحبه ای در این خصوص انجام ندهم چرا که وقتی می بینم کارمند دولت از نماینده مجلس امضا می گیرد تا این موضوع را به عنوان طرح ارایه کند مصاحبه کردن در این باره را امری بی فایده می بینم.

فرهنگی با بیان اینکه تاکنون دو بار لایحه تفکیک وزارت خانه رد شده است گفت: اظهر من الشمس است که اراده ای برای انجام و به ثمر رساندن این موضوع وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که تصور می کنید تا چه اندازه تفکیک این وزارتخانه به نتیجه برسد خاطر نشان کرد: در این مجلس از این اتفاقات زیاد افتاده است!