عسکری، مدیر کل فرهنگی وزارت علوم در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، پیرامون اقدامات تازه وزارت علوم درباره کانون‌های فرهنگی و اجتماعی دانشجویی گفت: در سال ۹۷ توانستیم با ابلاغیه‌ای که به دانشگاه‌ها فرستاده بودیم ۸۶ رویش دانشجویی در حوزه‌های مختلف دینی، مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برگزار کنیم.

وی ادامه داد: برای کانون‌های اجتماعی برنامه‌ای نوشته شده تا بتوانند در قالب یک برنامه هماهنگ تمام عناصر فرهنگی دانشگاه‌ها و تشکل‌ها مددکار سیل زدگان شده و برای کمک به سیل زدگان اخیر از حضور کانون‌های اجتماعی دانشگاهی استفاده شود.

عسکری گفت: از اختیاراتی که دستورالعمل کانون‌ها دارد. مجمع تخصصی کانون‌های فرهنگی است که برای برخی کانون‌ها در حال ایجاد مجامع تخصصی هستند. همچنین جشنواره رویش طبق سنوات قبل در حال برگزاری است و دوره‌های آموزشی و توانمندسازی که برای دانشجویان نیاز است به صورت ویژه از طریق کانون‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مدیر کل فرهنگی وزارت علوم پیرامون نمایشگاه کتاب و فعالیت دانشگاه‌ها در این نمایشگاه گفت: صحبت‌هایی انجام دادیم تا از طریق معاونت‌های پژوهشی برای دانشجویان متقاضی حضور در نمایشگاه تسهیلاتی ایجاد شود تا بتوانند در نمایشگاه حضور داشته باشند.