به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، براساس اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته در کدرشته‌های بدون آزمون، رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم به لیست رشته‌های بدون کنکور دانشگاه اراک افزوده شد.

بنابراین گزارش، دانشگاه اراک برای این رشته در نوبت دوم و با ظرفیت ۱۰ نفر، کد رشته باز کرده است.

دیگر رشته‌های این دانشگاه که براساس سوابق تحصیلی به دانشجویان ارائه می‌شود، آمار، مدیریت صنایع و صنایع دستی قرار گرفته است.

همچنین رشته‌های حقوق، اقتصاد و فرش نیز از سال تحصیلی گذشته در لیست رشته‌های بدون کنکور این دانشگاه قرار داشته است.

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم استان مرکزی نیز در رشته علوم قرآن و حدیث در نوبت‌های روزانه و شبانه هریک با ظرفیت ۶۰ نفر، کد رشته بدون کنکور باز کرده است.