به گزارش گروه فناوری خبرگزاری دانشجو، ارتش آمریکا روز گذشته با موفقیت چندین موشک را از طریق جنگنده‌های خود با استفاده از فناوری نوظهور سپر یا SHiELD پرتاب کرد.

این فناوری حمل و پرتاب موشک‌های مختلف را با فناوری هدایت لیزری با استفاده از فناوری شرکت «لاکهید مارتین» ممکن می‌کند. انجام آزمایش‌های مختلف در این زمینه از سال ۲۰۱۷ آغاز شد و قرار است فناوری مذکور تا سال ۲۰۲۱ نهایی شود.

فناوری یادشده قدرت تهاجمی و دقت موشک‌ها را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد و در هر دو نوع نبرد‌های هوایی و زمینی قابل استفاده خواهد بود. این فناوری اختلالی در عملکرد هواپیما‌ها نیز ایجاد نمی‌کند و کنترل مسیر حرکت موشک‌ها را در آسمان تسهیل می‌کند.