گروه جهادی منتظران ظهور راهی جنوب کرمان شدند

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اردوی جهادی دانشجویان گروه جهادی منتظران ظهور در جنوب کرمان آغاز شد.

بر اساس این گزارش، این اردو که به مدت سه روز ادامه خواهد داشت، خدماتی از جمله پزشکی،چشم پزشکی،مامایی، بینایی سنجی و پرستاری ارائه می شود.