به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، انتخابات هیأت رئیسه برای اجلاسیه چهارم مجلس شورای اسلامی (یکشنبه) در دستور کار خانه ملت قرار دارد.

بر این اساس هر کدام از سه فراکسیون‌های سیاسی مجلس برای تهیه لیست‌های خود طی روز‌های گذشته تشکیل جلسه دادند که بر این اساس نهایتا به جمع بندی برای کرسی ریاست و هیأت رئیسه مجلس شدند.

*در بخش زیر اسامی لیست‌های معرفی شده از سوی سه فراکسیون نمایندگان ولایی، مستقلان ولایی و امید برای هیأت رئیسه اجلاسیه چهارم مجلس شورای اسلامی آمده است:

* فراکسیون امید:

رئیس: محمدرضا عارف

نایب رئیس اول: مسعود پزشکیان

نایب رئیس دوم: علی مطهری

کارپرداز: عبدالکریم حسین‌زاده

کارپرداز: مهدی مقدسی

کارپرداز: محمود صادقی

دبیر محمدعلی وکیلی

دبیر: علی‌اصغر یوسف‌نژاد

دبیر: علی‌اصغر یوسف‌نژاد

دبیر: رضا کریمی

دبیر: فاطمه سعیدی

دبیر: بهروز بنیادی

*فراکسیون نمایندگان ولایی:

رئیس: بدون گزینه

نایب رئیس اول: محمدحسین فرهنگی

نایب رئیس دوم: عبدالرضا مصری

کارپرداز: اسدالله عباسی

کارپرداز: بدون گزینه

کارپرداز: بدون گزینه

دبیر:احمد امیرآبادی

دبیر: امیرحسین قاضی‌زاده

دبیر: بدون گزینه

دبیر: اکبر رنجبرزاده

دبیر: بدون گزینه

دبیر: بدون گزینه

دبیر: بدون گزینه

*فراکسیون مستقلان ولایی:

رئیس: علی لاریجانی

نایب رئیس اول: بدون گزینه

نایب رئیس دوم: بدون گزینه

کارپرداز: بهروز نعمتی

کارپرداز: محمد آشوری

کارپرداز: بدون گزینه

دبیر: غلامرضا کاتب

دبیر: رسول خضری

دبیر: سمیه محمودی

دبیر: بدون گزینه

دبیر: بدون گزینه

دبیر: بدون گزینه