به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، روزنامه «کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت: امروز ۱۸ اردیبهشت و اولین سالگرد درگذشت برجام است!

گفتم: خدا نیامرزدش و آتش به گورش ببارد که چه بلاهایی به سر ملت آورد!

گفت: یک سال پیش در این روز ترامپ از برجام خارج شد ولی برجام که هنوز است!

گفتم: آمریکا که خارج شده و اروپا هم که حاضر نیست به تعهداتش عمل کند، پس دیگر از برجام چه مانده است؟!

گفت: اختیار دارید! امتیازاتی که داده‌ایم باد هوا شده و تعهداتمان هم به صورت یک‌جانبه باقی است!

گفتم: بیخود نبود که ترامپ، اول از اروپا تعهد گرفت نگذارند ایران از برجام خارج شود و بعد آمریکا را از برجام خارج کرد!

گفت: برجام وقتی زنده بود خسارت محض بود. حالا که مرده برایمان چه دارد؟!

گفتم: از یارو پرسیدند مرحوم پدرتان از ارث و میراث برایتان چه گذاشت؟ گفت؛ ۴۵ سال نماز و روزه قضا!