به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو،‌ روزنامه «کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت: روزنامه همشهری نوشته است ایران باید جاسوسان دوتابعیتی را آزاد کند!

گفتم: اینکه همان درخواست چند روز پیش پمپئو است! نکند داری اطلاعیه سازمان سیا را به روزنامه همشهری نسبت می‌دهی؟!

گفت: ای عوام! بیا خودت بخوان! البته این روزنامه نوشته است آزاد کردن جاسوس‌های دوتابعیتی آمریکا یک معامله «بُرد بُرد» است!

گفتم: یعنی همه چیزمان را بدهیم به آمریکا ببرد! مثل برجام که می‌گفتند یک معامله برد- برد است! و همه تاسیسات هسته‌ای کشورمان را دادیم بُرد.

گفت: این روزنامه کدام طرفی است؟ پول جمهوری اسلامی را می‌گیرد ولی باغچه آمریکا را بیل می‌زند!

گفتم: یارو به هیچ صراطی مستقیم نبود. بهش گفتند دعا کن خدا نجاتت بدهد، دستش را بلند کرد و گفت؛ خدایا خودت راه راست را به طرف ما کج کن!