به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، کیهان در گفت و شنود امروزش نوشت:

گفت: ترامپ اعلام کرده که خیلی دوست دارد ایران با او تماس بگیرد!

گفتم: این نتیجه بی‌توجهی ایران به تهدیدهای آمریکا و مخصوصا نتیجه اولین گامی است که دولت برای خروج از انفعال برداشته است.

گفت: ترامپ بعد از خروج از برجام تاکنون بیش از یازده بار آرزوی خود را برای تماس ایران با وی تکرار کرده است.

گفتم: می‌گوید جان کری به ایرانی‌ها گفته است که با وی تماس نگیرند!

گفت: می‌خواهد میزان آبروریزی خود را کاهش بدهد و گرنه ترامپ و اوباما و پمپئو و جان کری سروته یک کرباسند! مثل همیشه دارند نقش «پلیس خوب و پلیس بد»! را بازی می‌کنند!

گفتم: حیوونکی ترامپ بدجوری خیط کاشته. به قول شعر دستکاری شده شاعر؛
آمد از پرده به مجلس عرقش پاک کنید
تا نگویند حریفان که چرا خیس آمد!