به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، روزنامه «کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت: جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا از تحریم موسسه به اصطلاح بنیاد دموکراسی اف دی دی (FDD) از سوی ایران بدجوری عصبانی شده.

گفتم: به جهنم! معلوم می‌شود که تیر ایران به خال خورده. ولی عصبانیت برای آن سیبیل دسته‌موتوری جان بولتون خطرناک است! ممکن است نصف آن را دود بدهد!

گفت: بولتون گفته است هرگونه اقدامی که به FDD یا هر آمریکایی دیگر آسیب برساند مسئولیتش با ایران است!

گفتم: به ایران چه ربطی دارد؟! آنها هم اگر مثل تفنگداران دستگیر شده آمریکایی خودشان را خیس کنند، مسئولیتش با خودشان است؟!

گفت: آخه این پیر خرفت به چه درد ترامپ میخوره؟

گفتم: یارو یک سگ پیر و دست و پا شکسته داشت، ازش پرسیدند؛ اگر یک نفر بهت حمله کنه چیکار می‌کنی؟ گفت؛ میذارمش توی فرقون و طرف رو دنبال می‌کنم!