به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، روزنامه «کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت: دولت در مقابل گرانی‌های افسارگسیخته گفته است «همین قدر می‌توانیم بر بازار نظارت کنیم»!

گفتم: ولی نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها وظیفه دولت است و نمی‌تواند از انجام این وظیفه قانونی خود شانه خالی کند.

گفت: خب، فعلاً که می‌گویند توان دولت برای مقابله با گرانی‌ها همین‌قدر است که می‌بینید!

گفتم: یعنی تنها هنرشان این است که مردم را در چنگال دلالان و مفسدان اقتصادی رها کنند؟! پس آنهمه شعار و وعده و وعید برای گشایش اقتصادی و چرخش چرخ معیشت مردم و… چه شده؟!

گفت: تقصیری ندارند! یادشان رفته!

گفتم: یارو را برای سخنرانی دعوت کرده بودند ولی وقتی بالای سِن و پشت تریبون رفت ساکت ایستاده و چیزی نمی‌گفت! یکی یواشکی پرسید چرا حرفی نمی‌زنی؟ جواب داد؛ همه حرف‌ها از یادم رفته! گفت پائین آمدن که یادت نرفته!