نرگس دلاوری، مسئول روابط عمومی دانشگاه صنعتی قم در گفتگو با خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، گفت: با توجه به اینکه شهر قم رویکردی صنعتی دارد و در نزدیکی تهران و اصفهان و اراک است، دانشگاه صنعتی قم متولی حل کردن معضلات استان شده است. در این رابطه طرح همیارصنعت را اجرا کرده است که در آن دانشجویان به صورت گروه‌های چند نفره تقسیم می‌شوند. سپس از طریق اساتید آموزش می‌بینند و وارد کارخانه‌ها می‌شوند. وظیفه‌ آنان در آن جا ارائه پیشنهادات برای تسریع امور و فعالیت‌هایی از این دست است.

مسئول روابط عمومی دانشگاه صنعتی قم با بیان اینکه این امر موجب تداوم رابطه بین صنعت و دانشگاه است، افزود: علاوه بر اینکه رابطه‌ی صنعت و دانشگاه حفظ می‌شود، تعداد زیادی از دانشجویان جذب بازار کار شده اند. ادامه‌ حضور آنان در صنعت بستگی به توانایی و اراده‌ شخص دارد.

وی افزود: طرحی تحت عنوان باشگاه توانمندی استارت آپ‌ها ایجاد کرده ایم. دانشجویان صاحب ایده از طریق این باشگاه، ایده‌ خود را به عمل تبدیل می‌کنند و اشتغال می‌یابند.

دلاوری ادامه داد: تا کنون ۸۰ درصد از دانشجویان مشغول به کار شده اند. این فعالیت دانشجویان در دوران تحصیل، فعالیت خارج از دانشگاه محسوب می‌شود، هرچند که تحت نظر اساتید است. همچنین ما این طرح را به وزارت علوم ارجاع داده ایم و با استقبال گسترده‌ای از طرف آنان مواجه شدیم.